Vartiointi 2023

Vartiokausi käynnistyy huhtikuussa. Vartiovuorojen varausmahdollisuus kerhosovelluksessa avautuu keskiviikkona 22.3 ja varausmahdollisuus on auki lauantaihin 15.4 asti, jota ennen vuoron varaus on tehtävä. Vuoroja on varattavissa huhtikuun alusta lokakuun loppuun. Vuorot varataan vain kerhosovelluksen kautta.

Vartiointi suoritetaan parivartiona ja kummankin vartijoista on oltava kerhon varsinainen jäsen, joten varaathan vain yhden vuoron, mikäli sinulla ei ole kerhossa useampaa venepaikkaa. Perheenjäsen voi olla mukana vartiovuoron aikana, mutta vartiovuorossa oleva kerhon varsinainen jäsen on aina ja yksiselitteisesti vastuussa vuoronsa aikana vartioitavan omaisuuden turvallisuudesta. Vartiointi suoritetaan parivartiona vartijoiden oman turvallisuuden vuoksi.

Vuoden 2022 osalta vartiointivelvollisuutensa hoitamatta jättäneiden jäsenten vartiosakot tullaan laskuttamaan lähiviikkoina ja samalla näille jäsenille määrätään sääntöjemme velvoittamat ylimääräiset vuorot. Ohje vartiovuoron varaamiseen ja vartioinnin hoitamiseen löytyy myöskin kerhon nettisivuilta. Vartiointi on jäsenen velvollisuus ja vartijan vastuulla on huomattava määrä kerhon ja jäsenten omaisuutta, joten vartiointi kannattaa hoitaa huolella.

Lue lisää: vartiointiohjeet ja kerhosovellus