Jätehuoltosuunnitelmasta kuuleminen

Merenkulun ympäristönsuojelulain 9 luvun 7 §:n mukaan
”Jätehuoltosuunnitelman luonnos on pidettävä nähtävillä ennen sen
esittämistä hyväksyttäväksi sataman pitäjän toimipaikassa ja muulla
tarkoituksenmukaisella tavalla vähintään 14 päivän ajan sataman
toiminta-aikana. Sataman pitäjän on ilmoitettava nähtävillä
pitämisestä sataman käyttäjille ja muille tahoille ilmoitustaulullaan, sähköistätiedonvälitystä apuna käyttäen, kirjeitse tai joillain muulla tiedon antamiseen soveltuvalla tarkoituksenmukaisella tavalla.” Sataman
käyttäjien kuulemisen lisäksi myös ELY-keskukselle tulee antaa
mahdollisuus lausua mielipiteensä.

Suunnitelma on nähtävillä PLVK:n kerhotalon ilmoitustaululla 29.7.2023 alkaen.

Terveisin,

Heli