Aihearkisto: Yleinen

Yhteisnostot 2023 ja pukkitalkoot

Pukkitalkoot

Perinteiset pukkitalkoot pidetään 14.9.2023 klo 17.00 alkaen. Toivomme runsasta osanottoa.

Häkit menevät talvilukkoon 14.9

Huomatkaa, että talvisäilytysalueiden isojen liukuovien riippulukot vaihdetaan talvilukoiksi torstaina 14.9.2023. Talvilukkoihin on avain ainoastaan hallituksen jäsenillä, joten autoja ei voi pysäköidä häkkiin, vaan ne tulee pysäköidä kerhotalon edessä olevalle pysäköintialueelle. Pikkuhäkissä olevat trailerit tulisi siirtää pois häkistä torstaina 14.9.2023 klo 20 mennessä tai vähintäänkin sijoittaa siten, että veneiden nosto häkkiin on mahdollista ja nostoautoilla on tilaa toimia.

Ilmoittautuminen yhteisnostoon

Ilmoittautuminen nostoihin tapahtuu kerhosovelluksen kautta. Ohje kerhosovelluksen käyttöön löytyy PLVK kotisivuilta kohdasta ”SÄÄNNÖT JA OHJEET”. Tunnukset saat tarvittaessa osoitteesta toimisto(at)plvk.fi. Nostopäivinä käytämme nosto-äppiä. QR koodi löytyy satamasta. Alustava nostojärjestys näkyy edellisenä iltana äpissä.

Yhteisnostopäivät

HUOM! Nostopäivinä autoja ei saa pysäköidä kerhorakennuksen ja c-laiturin väliselle alueelle ilman satamakapteenin lupaa.

Alla mainittuina yhteisnostopäivinä nostot alkavat kello 7:00. Pyri valitsemaan nostopäivä siten, että sitä vastaava kevään laskupäivä sopii myös kalenteriisi.

 • Lauantai 23.9.2023 klo 7:00 (alustava laskupäivä: 8.6.2023)
 • Lauantai 7.10.2023 klo 7:00 (alustava laskupäivä 18.5.2023)
 • Lauantai 21.10.2023 (alustava laskupäivä 4.5.2023)
 • Lauantai 4.11.2023 (alustava laskupäivä 20.4.2023)

Nostot suorittaa HeWi kolmen nosturiauton voimiin. Maksu maksetaan kuljettajalle.

 • Veneen noston hinta 100 euroa
 • Maston nosto veneen noston yhteydessä maksaa 50 euroa

HUOM! Mastojen kaato tulee valmistella hyvissä ajoin ennen nostoa.

Jos sinulla on kysyttävää nostoihin liittyvistä asioissa, ole yhteydessä satamakapteeni Mika Pirttimäkeen, puh. 044 241 3394 tai toimisto@plvk.fi

Veneen pohjanpesu

Nostopäivinä Uudenmaan Painepesu Oy on paikalla pesemässä veneiden pohjia. Hinnat ovat 40€ -50€/vene. Maksu maksetaan suoraan pesijälle.

Trailerilla säilytettävät veneet

Traileriveneiden omatoiminen nosto nostopäivinä klo 14 jälkeen. Talvisäilytykseen jätettävät trailerilla olevat veneet ilmoitetaan kerhosovelluksen kalenteriin päiville 22.9. tai 3.11.

Kyseessä ei ole nostopäivä, vaan ilmoittautumisella varaat traileriveneelle paikan talveksi.

Muut muistettavat asiat

 • Pukkien alle tulee laittaa riittävä tuki, jotta asfaltti ei vaurioidu.
 • Pukit, trailerit ja vene pitää olla merkittynä (Säännöissä on tästä määritelty laiminlyöntimaksu). Merkintänä pitää olla sellainen, että tiedämme, kenen veneestä on kyse. Vaihtoehtona on nimi, puhelinnro ja laituripaikka tai veneen rekisterinumero ja laituripaikkanumero

Glykolin talteenotto

 • Glykolia ei saa laskea asfaltille
 • Glykolin keräämistä varten löytyy saaveja 2 häkistä jäteastian vierestä
 • Asfaltille päässyt glykoli on poistettava runsaalla vedellä

Terveisin,
Hallitus

Mukaan satamatoimikuntaan?

Oletko kiinnostunut osallistumaan satamatoimikuntaan? Perustamme Porslahden Venekerho ry:lle satamatoimikunnan, jonka tehtävänä on huolehtia venekerhon laitureiden ylläpidosta ja kerhorakennuksesta satamakapteenin ohjeistuksella.

Satamatoimikuntaa johtaa satamakapteeni. Jos haluat osallistua satamatoimikuntaan niin laita viesti osoitteeseen toimisto@plvk.fi

 • Talkoissa toimii töiden ohjaajana
 • Avustaa nostoissa ja laskuissa satamakapteenia
 • Yleiset huoltotoimenpiteet mm.
  • laitureiden vesien tyhjentäminen syksyllä
  • laitureiden vesien laittaminen päälle keväällä
  • lamppujen vaihtaminen
  • pienet huoltotoimenpiteet laitureilla ja kerhorakennuksessa

Terveisin
PLVK ry
Hallitus

Jätehuoltosuunnitelmasta kuuleminen

Merenkulun ympäristönsuojelulain 9 luvun 7 §:n mukaan
”Jätehuoltosuunnitelman luonnos on pidettävä nähtävillä ennen sen
esittämistä hyväksyttäväksi sataman pitäjän toimipaikassa ja muulla
tarkoituksenmukaisella tavalla vähintään 14 päivän ajan sataman
toiminta-aikana. Sataman pitäjän on ilmoitettava nähtävillä
pitämisestä sataman käyttäjille ja muille tahoille ilmoitustaulullaan, sähköistätiedonvälitystä apuna käyttäen, kirjeitse tai joillain muulla tiedon antamiseen soveltuvalla tarkoituksenmukaisella tavalla.” Sataman
käyttäjien kuulemisen lisäksi myös ELY-keskukselle tulee antaa
mahdollisuus lausua mielipiteensä.

Suunnitelma on nähtävillä PLVK:n kerhotalon ilmoitustaululla 29.7.2023 alkaen.

Terveisin,

Heli

Vartiointi 2023

Vartiokausi käynnistyy huhtikuussa. Vartiovuorojen varausmahdollisuus kerhosovelluksessa avautuu keskiviikkona 22.3 ja varausmahdollisuus on auki lauantaihin 15.4 asti, jota ennen vuoron varaus on tehtävä. Vuoroja on varattavissa huhtikuun alusta lokakuun loppuun. Vuorot varataan vain kerhosovelluksen kautta.

Vartiointi suoritetaan parivartiona ja kummankin vartijoista on oltava kerhon varsinainen jäsen, joten varaathan vain yhden vuoron, mikäli sinulla ei ole kerhossa useampaa venepaikkaa. Perheenjäsen voi olla mukana vartiovuoron aikana, mutta vartiovuorossa oleva kerhon varsinainen jäsen on aina ja yksiselitteisesti vastuussa vuoronsa aikana vartioitavan omaisuuden turvallisuudesta. Vartiointi suoritetaan parivartiona vartijoiden oman turvallisuuden vuoksi.

Vuoden 2022 osalta vartiointivelvollisuutensa hoitamatta jättäneiden jäsenten vartiosakot tullaan laskuttamaan lähiviikkoina ja samalla näille jäsenille määrätään sääntöjemme velvoittamat ylimääräiset vuorot. Ohje vartiovuoron varaamiseen ja vartioinnin hoitamiseen löytyy myöskin kerhon nettisivuilta. Vartiointi on jäsenen velvollisuus ja vartijan vastuulla on huomattava määrä kerhon ja jäsenten omaisuutta, joten vartiointi kannattaa hoitaa huolella.

Lue lisää: vartiointiohjeet ja kerhosovellus

Katsastuspäivät 2023

Veneen katsastus varataan kerhosovelluksesta. Veneen tulee olla katsastettuna viimeistään kesäkuun loppuun mennessä.

Yhteiskatsastuspäivien ulkopuoleiset katsastukset sovitaan katsastuspäällikön kanssa. Katsastuksen puhelinnumero on 050 440 4198. Huom! vain puhelut, tekstarit ei tule läpi.

Yhteiskatsastuspäivinä katsastukset tehdään työpäivän jälkeen noin klo 16:30 alkaen.

Kevään yhteiskatsastuspäivät ovat

 • Perjantai 21.04. Vain runkokatsastus
 • Perjantai 05.05. Sammutinhuolto klo 15-19.
 • Perjantai 26.05. Sammutinhuolto klo 15-19.
 • Perjantai 09.06.
 • Torstai 29.06.

Sammutinhuolto

Palosammuttimien tarkastukset suorittaa KT Paloturvapalvelut Oy.

Sammutintarkastuksen hinta on 12,00€ / kpl 1-12 kg

Tarkastajilla on uusia sammuttimia ja muita tuotteita mukana kun tulevat
rantaan.

Yhteislaskupäivät 2023

Kevään 2023 yhteislaskupäivät ovat

 • Lauantai 22.04 klo 7:00 alkaen
 • Lauantai 06.05 klo 7:00 alkaen
 • Lauantai 27.05 klo 7:00 alkaen
 • Lauantai 10.06 klo 7:00 alkaen

Yhteislaskupäivinä veneet tulee nostamaan veteen He-Wi Oy.

Hinta

Hinta laskulle on 100€ ja mastonpystytyksen kanssa 150€. Maksut maksetaan suoraan kuljettajalle. Huom! Vain käteinen.

Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen laskuihin tapahtuu kerhosovelluksen kautta. Ohje kerhosovelluksen käyttöön löytyy kohdasta SÄÄNNÖT JA OHJEET. Tunnukset saat tarvittaessa osoitteesta toimisto@plvk.fi

Q-Park valvoo pysäköintiä PLVK alueella

Q-Park valvoo pysäköintiä Porslahden Venekerhon alueella

Valvonta alueella aloitettu: 15.7.2015

Alueella valvotaan: kerhotalon edustalla kiinteistön piha-alueet/pelastustiet/piha- ja jalankulkutiet/pysäköintialue. VALVONTA EI KOSKE AIDATTUJA ALUEITA.

Pysäköinnin ehdot on esitetty kiinteistölle asetetuissa kylteissä. Mikäli auto on pysäköity ehtojen vastaisesti, Q-Parkilla on oikeus määrätä valvontamaksu, jonka suuruus on 60 €.

Pysäköinti on sallittua vain merkityillä pysäköintipaikoilla. Q-Parkin pysäköintilupa on pidettävä pysäköitäessä AINA esillä tuulilasin sisäpuolella kojelaudalla niin, että se on vaivatta ulkoapäin luettavissa. Mikäli lupa ei ole edellä mainituin tavoin esillä, on pysäköinninvalvojalla oikeus antaa pysäköinninvalvontamaksu. Pelastusteillä ja huoltolaiturilla pysäköinti on kielletty lukuun ottamatta lyhytkestoista lastaamista ja lastin purkua. Kuljettajan pitää kuitenkin pysytellä autonsa välittömässä läheisyydessä. Kun lasti on purettu, tulee auto pysäköidä välittömästi sallitulle paikalle.

Pysäköintilupia saa satamakapteeneilta